Linde w świecie książki

Naszym celem jest stała poprawa jakości naszych usług, podnoszenie standardów oraz rozszerzanie działalności. Zakup wózków Linde typu V08 umożliwił nam zoptymalizowanie ścieżek pickingowych. Funkcja unoszenia operatora pozwala na wybieranie towaru z dwóch poziomów regałów wysokiego składowania, co zaowocowało zwiększeniem wydajności procesu kompletowania zamówień. Skróciło to czas oczekiwania klienta końcowego o 50%, a nam pozwoliło na podwojenie ilości realizowanych zamówień. Raport z badania satysfakcji hurtowników WSiP, przeprowadzony przez fi rmę COGNITIVA, na przełomie lat 2011/2012, wykazał  naczącą poprawę warunków współpracy. Nasi odbiorcy ocenili nasze centrum dystrybucji jako profesjonalne. Dostrzeżono logistyczną wydajność – szybkość i terminowość dostaw. Chwalono także załogę, którą określono jako rzetelną, zaangażowaną i komunikatywną. Odnotowano ogólny wzrost jakości parametrów współpracy we wszystkich obszarach, usprawnienie form komunikacji oraz elastyczność we współpracy. Alfa  Logis otrzymała średnią ocenę 4,5 w pięciostopniowej skali. Wykorzystanie wózków nowej generacji poprawiło poziom bezpieczeństwa operatorów podczas kompletacji zamówień. Także zakup wózków
rozładunkowo-załadunkowych typu T20SP przyniósł nadspodziewanie dobre efekty. Duża zwrotność, łatwość manewrowania oraz komfort obsługi skróciły niezbędny czas na rozładunek, przyjęcie i załadunek towaru.
Nie jest to jednak koniec modernizacji. Opracowujemy i wdrażamy ulepszenia podnoszące wydajność naszego centrum dystrybucji. Dostosowujemy przestrzeń magazynową do potrzeb naszych klientów oraz pracowników. Przykładem mógłby być wprowadzony już system 5S, którego celem jest jak najlepsza organizacja stanowisk pracy, a także zakup kolejnych regałów wysokiego składowania oraz wydłużenie linii kompletacyjnej.
Nauka to potęgi klucz, jak mówi stare mądre przysłowie, a kluczem do nauki są książki. Aby mogli z nich korzystać wszyscy, my musimy korzystać z własnego klucza, tym razem tego do sukcesu. Ciągła praca nad usprawnianiem procesów, jakością usług oraz wykorzystywanymi do tego narzędziami sprawia, że każdego dnia coraz bardziej zbliżamy się do doskonałości, nie zapominając jednak o tym, że zawsze możemy
lepiej. A jest dla kogo – dla dzieci, młodzieży, dorosłych… dla czytelników.

 

FaLang translation system by Faboba

Copyright alfalogis Sp. z o.o. 2012