Udostępnienie do publicznej

UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ALFA-LOGIS SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 R.

 

Zarząd spółki Alfa-Logis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Passie (adres: ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254160, NIP: 1181832376, REGON: 140489515 („Alfa-Logis”, „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Alfa-Logis plan połączenia Alfa-Logis ze spółką Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605282, REGON: 141911531, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 zł opłacony w całości („WSiP”, „Spółka Przejmująca”) uzgodniony pisemnie w dniu 25 stycznia 2023 r. przez zarząd Alfa-Logis oraz zarząd WSiP.

Połączenie Alfa-Logis z WSiP nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). 

Opublikowano dnia 27.01.2023 r.

Link

 

FaLang translation system by Faboba

Copyright alfalogis Sp. z o.o. 2012